Δηλώσεις μαθημάτων & Ανανεώσεις εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2015-2016

Σύμφωνα με το Ν. 4009, άρθρο 33, παρ. 2, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, ανεξαρτήτως έτους σπουδών, θα πρέπει απαραιτήτως να ανανεώνουν  την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Φοιτητής που δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από το Πανεπιστήμιο.

Από το τρέχον εξάμηνο, η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο αποτελεί αυτόματα ΚΑΙ ανανέωση εγγραφής στο εξάμηνο.

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2015-16, που αποτελούν αυτόματα και ανανέωση εγγραφής, θα γίνουν από ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές από 16/02/2016 έως 01/03/2016 αποκλειστικά και μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb (Διεύθυνση: https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/. Σε αυτήν την διεύθυνση υπάρχει διαθέσιμος οδηγός χρήσης.)

Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν θέλουν να δηλώσουν μαθήματα, υποχρεούνται οπωσδήποτε να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στο εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή αποστέλλουν μία κενή δήλωση μαθημάτων.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία οι φοιτητές χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχουν παραλάβει από τη γραμματεία και οφείλουν να τους ελέγξουν έγκαιρα για τη λειτουργικότητά τους. Σε περίπτωση που κάποιοι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι λειτουργικοί, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο e-mail pedislab@uop.gr. Συστήνεται στους φοιτητές, μετά την αποστολή της δήλωσής τους, να την εκτυπώνουν, καθώς είναι το μόνο αποδεικτικό υποβολής της.

Μετά την Τρίτη, 01/03/2016, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων/ανανέωσης εγγραφής και καμία αίτηση για εκπρόθεσμη δήλωση μαθήματος δεν θα γίνεται δεκτή, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο και πραγματοποιείται εντός προθεσμιών που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Αν ένας φοιτητής δεν υποβάλλει Δήλωση, τότε δεν μπορεί να πάρει συγγράμματα, να λάβει μέρος στις εξετάσεις του εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους). Ο φοιτητής οφείλει να δηλώνει σε κάθε εξάμηνο τόσο τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου του όσο και τα οφειλόμενα από προηγούμενα έτη μαθήματα του αντίστοιχου χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου.

Διευκρινίσεις – Οδηγίες για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις

Συστήνεται στους φοιτητές, πριν κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, να διαβάσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών και την ανακοίνωση για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών για όσους φοιτητές έχουν εισαχθεί στο τμήμα μέχρι και το έτος 2013.

Αριθμός μαθημάτων που δηλώνονται ανά εξάμηνο:

  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Β εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Β εξαμήνου.
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Δ εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Δ εξαμήνου και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Β εξαμήνου σπουδών τους. Προσοχή: Για να δηλωθεί το μάθημα «Διεθνής Πολιτική Οικονομία», θα πρέπει ο φοιτητής προηγουμένως να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική».
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο ΣΤ εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσή τους, 1 μάθημα υποχρεωτικό κατ’ επιλογή της άλλης κατεύθυνσης ίδιου εξαμήνου, 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Β και Δ εξαμήνου σπουδών τους.
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Η εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσής τους, 1 μάθημα υποχρεωτικό κατ’ επιλογή της άλλης κατεύθυνσης ίδιου εξαμήνου, 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Β, Δ και ΣΤ εξαμήνου σπουδών τους.
  • Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2011, δηλώνουν τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου και μέχρι 3 μαθήματα επιλογής εαρινού εξαμήνου. Επίσης, δηλώνουν τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου που οφείλουν και επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου 2015-2016.

Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής έως το 2010, δηλώνουν τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου και μέχρι 2 μαθήματα επιλογής εαρινού εξαμήνου. Επίσης, δηλώνουν τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου που οφείλουν και επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου 2015-2016.