Τροποποίηση Λίστες Δωρεάν Σίτισης από 24/2/2016

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει (Παράρτημα 1) τις Τροποποιημένες Ονομαστικές Καταστάσεις όπως διαμορφώθηκαν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 603/26-01-2016 ανακοίνωση που αφορούσε στην υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης μετεγγραφέντων φοιτητών, φοιτητών ειδικών κατηγοριών και φοιτητών αποκλειστικά της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στην Κόρινθο με γνώμονα την πλήρωση κενών θέσεων, λόγω διαγραφών φοιτητών και λόγω εισερχόμενων νέων φοιτητών Erasmus.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης σε μορφή pdf.