Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Φοιτητικού Συλλόγου ΠΕΔιΣ

Εκ μέρους του συλλόγου προτπυχιακών φοιτητών

Την Tετάρτη 2/3/2016, ώρα 13:00 με 14:00 στην Αίθουσα 1 διδασκαλίας θα διεξαχθεί η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση με στόχο την περάτωση της τελευταίας που δεν ολοκληρώθηκε.

Καλούνται όλοι οι φοιτητές να παρευρεθούν .

Η Πρόεδρος
Οικονόμου Αντωνία