Παραλαβή καρτών σίτισης από δικαιούχους ακαδ. έτος 2015-06

Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης μπορούν να προσέρχονται από την Τετάρτη, 2/3/2016, στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες υποδοχής των φοιτητών για να παραλάβουν τις κάρτες σίτισης.