Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν οδηγίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η αξιολόγηση των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα πραγματοποιηθεί από 07/04/2016-22/04/2016.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος γραμματειών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://e-secretary.uop.gr/).

Αναλυτικές οδηγίες για χρήσης του συστήματος αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://modip.uop.gr/evalsys.

Η διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διασφαλίζει πλήρως την ανωνυμία των φοιτητών.

Δείτε εδώ την επιστολή της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προς τους φοιτητές.