Ορκωμοσία Μαΐου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη, 31 Μαΐου 2016, θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας, για τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι και τις 18/4/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην ορκωμοσία, καλούνται να καταθέσουν μέχρι την Μ. Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016, στη Γραμματεία «Φάκελο – Αίτηση Ορκωμοσίας», ο οποίος θα περιλαμβάνει:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση (μπορείτε να τη βρείτε εδώ)
  • Φοιτητική Ταυτότητα (Τρίπτυχο) (μόνο για τους φοιτητές προπτυχιακού πρ/τος σπουδών)
  • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα-Πάσο
  • Κάρτα Δανεισμού της Βιβλιοθήκης
  • Συμπληρωμένη «Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων» προς τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (μπορείτε να τη βρείτε εδώ)
  • Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
  • Κάρτα δωρεάν σίτισης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

Όλα τα παραπάνω μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία (από Τρίτη έως Παρασκευή, 11:00-13:00) είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Λ. Αθηνών & Αριστοτέλους 1, 20132, Κόρινθος.

Η ώρα και οι λεπτομέρειες της τελετής ορκωμοσίας θα οριστούν με νεότερη ανακοίνωση.