Εορταστικό ωράριο Πάσχα

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. ΓΓ1/248/15-04-2016 εγκρίσεως του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Ιωάννη Δ. Παντή,

σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα παραμείνει κλειστό τη Μεγάλη Πέμπτη 28/4/2016 και την Τετάρτη του Πάσχα 4/5/2016.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2015-2016 οι διακοπές του Πάσχα για τους φοιτητές του Τμήματος είναι από Δευτέρα, 25/04/2016 έως και Παρασκευή, 06/05/2016.

 

Γραμματεία ΠΕΔΙΣ

22/4/2016