Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα GUESS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey)

Tο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα GUESS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey) με έδρα το πανεπιστήμιο του St. Gallen στην Ελβετία κάθε δύο χρόνια καταγράφει το επιχειρηματικό πνεύμα των φοιτητών σε παγκόσμιο επίπεδο. H συγκεκριμένη έρευνα διεξάγεται ταυτόχρονα σε 50 χώρες και σε περισσότερα από 1000 Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Σκοπός της είναι να καταγραφούν συστηματικά οι προθέσεις των φοιτητών σχετικά με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η έρευνα απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές και μεταδιδάκτορες ανεξάρτητα από το αντικείμενο σπουδών τους.

Ειδικά για την Ελλάδα όπου τα τελευταία χρόνια η τάση των νέων να ασκούν ή να επιθυμούν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα φαίνεται να αυξάνεται, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικής για την επιχειρηματικότητα, στη βελτίωση των πολιτικών νεολαίας, και στην ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται εδώ: https://stgallen.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_daOAy3vxDHiiW8J.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί μερικά λεπτά, γίνεται και από κινητό και οι συμμετέχοντες μπαίνουν σε κλήρωση για ένα smart watch.