Σεμινάριο Βιβλιογραφική Έρευνα και Αναζήτηση Πηγών

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ανακοινώνει την έναρξη σεμιναρίου στους χρήστες της. Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να διδάξει τους φοιτητές να αναγνωρίζουν πότε είναι απαραίτητη η πληροφορία και να τους κάνει ικανούς να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν την επιστημονική πληροφορία αποτελεσματικά και με επιστημονικό τρόπο. Επίσης θα διδαχθούν δεξιότητες, ώστε να αναλύουν τα προς έρευνα θέματα στα βασικά συστατικά τους στοιχεία, να αναγνωρίζουν τα είδη των εργαλείων που απαιτούνται για την επεξεργασία των στοιχείων αυτών και να συνθέτουν την πληροφορία σε μία νέα ολοκληρωμένη μελέτη. Η κατανόηση του τρόπου έρευνας και συγγραφής αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.

Περιεχόμενο και πρόγραμμα σεμιναρίων Βιβλιοθήκης ΠΕΔιΣ:

1ο Σεμινάριο

1.1 Εισαγωγή – Πληροφοριακή ανάγκη – Αναζήτηση και αξιολόγηση των πληροφοριών

 • Παρουσίαση Βιβλιοθήκης ΠΕΔιΣ
 • Κατάλογος Βιβλιοθήκης
 • Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων
 • Βάσεις πλήρους κειμένου
 • Επιλεγμένοι σύνδεσμοι στο διαδίκτυο

1.2 Τρόποι ανεύρεσης πληροφοριών με εργαλεία και τεκμήρια που παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη του ΠΕΔιΣ.

 • Τεχνικές αναζήτησης σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και καταλόγους βιβλιοθηκών μέσω της χρήσης λογικών τελεστών αναζήτησης Boolean (π.χ. and, or), προκειμένου να γίνει συνδυασμός δυο ή περισσοτέρων όρων ή φράσεων αναζήτησης. Οι τελεστές χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, ώστε να είναι και πιο ακριβή.
 • Αναζήτηση έγκυρων πληροφοριών από το διαδίκτυο με ομαδοποίηση των πληροφοριακών αναγκών.

 

2ο Σεμινάριο

2.1. Οργάνωση και σύνθεση πληροφοριών – Δομή επιστημονικής εργασίας

 • Προσδιορισμός θέματος – Λέξεις κλειδιά
 • Γενικές οδηγίες εκπόνησης γραπτών εργασιών

2.2. Copyright – Λογοκλοπή – Εργαλεία ελέγχου της λογοκλοπής

 • Λογισμικά ελέγχου Λογοκλοπής
 • Άδειες Creative Commons

2.3. Βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές – Διεθνή Βιβλιογραφικά Πρότυπα συστήματα και Λογισμικά δημιουργίας βιβλιογραφικών αναγραφών – Παρουσίαση του συστήματος APA.

 • Πρότυπο ΕΛΟΤ 560
 • Παρουσίαση του συστήματος APA
 • Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών και παραπομπών APA
 • Χρήση του λογισμικού Microsoft Word

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σεμινάριο 1ο:  Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

14:00 – 17:00

Σεμινάριο 2ο:  Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

14:00 – 17:00

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών ορίζεται στα 15 άτομα ανά σεμινάριο. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

 

Από τη Βιβλιοθήκη ΠΕΔιΣ

13/5/2016