Πρακτική Άσκηση Εαρινού Εξαμήνου 2015-2016

Πρακτική Άσκηση
Αίτηση Συμμετοχής για το Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016
https://praktiki.uop.gr

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του 3ου και 4ου έτους του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΠΕΔΙΣ για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας Άτλας https://praktiki.uop.gr με χρήση των κωδικών που χρησιμοποιούνται για τo webmail του Πανεπιστημίου. Πρέπει να συμπληρωθούν με ακρίβεια όλα τα απαιτούμενα πεδία.

Eπισημαίνεται ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΠΕΔΙΣ η Πρακτική Άσκηση ισοδυναμεί με μάθημα επιλογής, είναι αμοιβόμενη και αφορά εβδομαδιαία απασχόληση δέκα (10) ωρών για περίοδο δύο μηνών στον φορέα υποδοχής. Προσφέρει μία εξαιρετική δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Για το εαρινό εξάμηνο 2015-2016, θα επιλεγούν 38 φοιτητές/τριες για απασχόληση σε φορείς εντός Ελλάδας. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης με γνώμονα κατά κύριο λόγο τον αριθμό μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και μέσος όρος βαθμολογίας, επιδόσεις στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. Ακόμη, θα συνεκτιμηθούν η γλωσσομάθεια, οι γνώσεις και δεξιότητες χρήσης Η/Υ και άλλες δεξιότητες και δραστηριότητες, όπως αυτές καταγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα των ενδιαφερόμενων φοιτητών. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι φοιτητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα στο παρελθόν, και όσοι έχουν εκπληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα επιλογής.

Τμηματικός υπεύθυνος για το ΠΕΔΙΣ είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Μ. Παπάζογλου προς τον οποίο μπορείτε να απευθύνετε σχετικά ερωτήματα (epapaz@uop.gr/ epapaz@yahoo.gr).

 

 

Από τη Γραμματεία
Τμήματος ΠΕΔιΣ
26/5/2016