Συνεργασία με το ΕΒΕΑ

ΠΕΔιΣ-Κεφαλίδα ΕΒΕΑ

Πρωτόκολλο συνεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Τμήματος και Διευθυντής του ΠΜΣ, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς  και ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Το ΠΜΣ υλοποιείται από κοινού με το Τμήμα Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και σε συνεργασία με το American University of United Arab Emirates.

Αντικείμενο του Πρωτοκόλλου αποτελεί η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών σε ερευνητικά θέματα, σχετικά με το αντικείμενο της Παγκόσμιας Πολιτικής Οικονομίας και ειδικότερα η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε στελέχη του Ε.Β.Ε.Α. και σε στελέχη επιχειρήσεων που είναι μέλη του Ε.Β.Ε.Α., μέσω της φοίτησής τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία». Στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνονται μαθήματα διεθνούς επιχειρηματικότητας, διεθνούς στρατηγικού management, παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, οικονομικής διπλωματίας και ασφάλειας. Οι μεταπτυχιακές σπουδές πάνω σε αυτά τα αντικείμενα αναμένεται να ενισχύσουν τις γνώσεις των στελεχών του Ε.Β.Ε.Α. και των στελεχών επιχειρήσεων που είναι μέλη του, ενώ η εξοικείωσή τους με τα πιο σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία και με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της διεθνούς επιχειρηματικότητας επιδιώκεται να ενδυναμώσει τον εξωστρεφή χαρακτήρα των δραστηριοτήτων των φορέων και των επιχειρήσεων, όπου εργάζονται.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η από κοινού διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων σε θέματα συναφή με τις επιδιώξεις και τα ενδιαφέρονται του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ε.Β.Ε.Α..

Η συνεργασία με το Ε.Β.Ε.Α. επιδιώκει την πρακτική εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στον επιχειρηματικό κόσμο και συνιστά συνέχεια στις δράσεις εξωστρέφειας, ακαδημαϊκής αναβάθμισης και διασύνδεσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την αγορά εργασίας.