Συνεντεύξεις υποψηφίων ακαδ. έτους 2016-17 για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ενημερώνουμε όλους/ες τους υποψηφίους/ες για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΕΔιΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ότι έχουν προγραμματιστεί συνεντεύξεις για το Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των αιτήσεων συμμετοχής στις 30 Ιουνίου 2016.
Το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης.
Η παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.

Από τη Γραμματεία
Τμήματος ΠΕΔιΣ