Παράταση στις αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016. (Λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα ταχυδρομείου)