Αιτήσεις για Χορήγηση Βεβαίωσης Περάτωσης Σπουδών

Η Γραμματεία θα δέχεται αιτήσεις χορήγησης βεβαίωσης περάτωσης σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας για τους/τις φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου κατά την εξεταστική Ιουνίου 2016, έως την Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016.

Η σχετική αίτηση είναι διαθέσιμη εδώ.