Καταχώρηση Α.Μ.Κ.Α. φοιτητών στο πληροφοριακό σύστημα γραμματειών

Σύμφωνα με την με αριθ.  113735 /Ζ1/11-7-2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα πρέπει να καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα γραμματειών ο Α.Μ.Κ.Α. όλων των φοιτητών.

Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος ΠΕΔιΣ θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016, να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο StudentsWeb (https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/).

Στις περιπτώσεις που τα στοιχεία του Α.Μ.Κ.Α. είναι λανθασμένα ή δεν έχει γίνει αυτόματη καταχώρηση, οι φοιτητές θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016, να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος έγγραφο που βεβαιώνει τα στοιχεία του Α.Μ.Κ.Α. τους.

Οι παροχές φοιτητικής μέριμνας (π.χ. σίτιση, επίδομα ενοικίου κλπ) δεν θα είναι διαθέσιμες από το νέο ακαδ. έτος 2016-2017 σε όσους φοιτητές δεν έχουν καταχωρήσει το Α.Μ.Κ.Α. τους στο πληροφοριακό σύστημα γραμματειών.

Οι φοιτητές μπορούν να βρουν οδηγίες για την επιβεβαίωση του Α.Μ.Κ.Α. τους στο StudentWeb εδώ.