(Νεο) Ημερομηνίες διεξαγωγής συνεντεύξεων υποψηφίων ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”, 2016-2017

Τμήμα Κομοτηνής: Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου, ώρα έναρξης: 17.00. Τόπος διεξαγωγής: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Τμήμα Θεσσαλονίκης: Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου, ώρα έναρξης: 10.00. Τόπος διεξαγωγής: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Αθήνας: Δευτέρα, 19 και Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου, ώρα έναρξης: 16.00.  Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, ώρα έναρξης 09:00 πμ. Τόπος διεξαγωγής: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) (Μυλλέρου 73-77)

Θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση για περισσότερες λεπτομέρειες.