Μερική αναμόρφωση προγράμματος σπουδών (τελ. ενημ.: 10/2/17)

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, αποφάσισε την μερική αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, η οποία θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι φοιτητές και ιδιαίτερα όσοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα βρίσκονται στο 4ο έτος των σπουδών τους να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα ανακοίνωση.

Οι αλλαγές στη διάρθρωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που αποφάσισε η ΓΣ είναι οι εξής:

1)    Κατάργηση των μαθημάτων «Υποχρεωτικής Επιλογής» και Αύξηση μαθημάτων ελεύθερης επιλογής για την απόκτηση του πτυχίου

Το μάθημα «Υποχρεωτικής Επιλογής» σε κάθε εξάμηνο, ανά Κατεύθυνση, ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ, και στη θέση του εισάγεται ένα επιπλέον μάθημα «Ελεύθερης Επιλογής» σε κάθε εξάμηνο ανά Κατεύθυνση .

Έτσι,

  • Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017 ισχύει ο Οδηγός Σπουδών 2016-2017, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://pedis.uop.gr/pydio/data/public/2b086f.php).
  • Για τους φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών ισχύει το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών από το Ζ εξάμηνο. Έτσι, για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται 48 μαθήματα συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών Ι και ΙΙ. [Υποχρεωτικά κορμού, Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης και Αγγλικά: 36, Μαθήματα Υποχρεωτικής επιλογής (άλλης κατεύθυνσης ίδιου εξαμήνου): 2, Μαθήματα ελεύθερης επιλογής: 10)]
  • Για τους επί πτυχίω φοιτητές (με έτος εισαγωγής μέχρι και το ακαδ. έτος 2012-2013) ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί.

2)    Αντικατάσταση μαθήματος

Επίσης, το μάθημα ελεύθερης επιλογής «Οικονομική Ανάπτυξη και Πολιτικά Συστήματα στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη» αντικαθίσταται από το μάθημα «Νέα οικονομία και προκλήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον». Όσοι φοιτητές λάβουν μέχρι και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2016 προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Οικονομική Ανάπτυξη και Πολιτικά Συστήματα στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη» δεν μπορούν να επιλέξουν στη συνέχεια των σπουδών τους το μάθημα  «Νέα οικονομία και προκλήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον».

Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο, με ενσωματωμένες τις ανωτέρω αλλαγές, διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 6 1010Υ
2 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία 5 1020Υ
3 Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική 6 1030Υ
4 Πολιτική Κοινωνιολογία 4 X300E
5 Έρευνα και Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες 6 1060Y
6 Αγγλικά Ι 3 0107ΣΕ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Πολιτική Θεωρία 6 4010Y
2 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη 5 2020Υ
3 Αρχές Δικαίου-Συνταγματικό Δίκαιο 5 3050Y
4 Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 5 2040Υ
5 Διεθνείς Σχέσεις 6 2010Υ
6 Αγγλικά ΙΙ 3 0207ΣΕ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Πολιτική Φιλοσοφία 5 3010Υ
2 Οικονομική Θεωρία και Ανάπτυξη 5 3020Υ
3 Συγκριτική Πολιτική 6 3030Υ
4 Βασικές Αρχές Μακροοικονομικής Πολιτικής 5 3040Υ
5 Διεθνές Δίκαιο 5 2030Υ
6 Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση 4 ΠΕ8010Υ

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Σύγκρουση και Ασφάλεια στην Παγκόσμια Πολιτική 5 4060Y
2 Θεωρίες του Πολιτισμού 5 4020Υ
3 Δομή και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 4030Υ
4 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 5 4040Υ
5 Διεθνής Πολιτική Οικονομία 6 4050Υ
6 Πολιτική Ηγεσία 4 Ε500Ε

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 ΔΕ8040Υ
2 Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα 5 5010Υ
3 Πληροφοριακά Συστήματα και  Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση 5 5050Υ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη 5 6010Υ
2 Κράτος και Κοινωνία Πολιτών 5 ΠΕ8020Υ
3 Λήψη Αποφάσεων και Σχεδιασμός Δημόσιων Πολιτικών 5 6050Υ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 ΔΕ78040Υ
2 Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής 5 5020Υ
3 Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες 5 5040Υ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη 5 6010Υ
2 Αμερικανική Πολιτική 5 6020Υ
3 Οι Διεθνείς Σχέσεις της Ανατολικής Ασίας και η ΕΕ (πρ. Jean Monnet) 5 ΔΕ8020Υ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Έθνη και Εθνικισμός 5 ΠΔ7010Υ
2 Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ
5 ΠΕ7030Υ
3 Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεριφορά 5 ΠΕ8060Υ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5

Η ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Εθνική και Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 5 ΠΔ8050Υ
2 Βία και Πολιτική 5 ΠΕ7040Υ
3 Πολιτικές Ιδεολογίες 5 ΠΕ8070Υ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Έθνη και Εθνικισμός 5 ΠΔ7010Υ
2 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 5 ΔΕ7020Υ
3 Περιφερειακή Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή 5 ΔΕ7040Υ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5

Η ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Εθνική και Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 5 ΠΔ8050Υ
2 Οι Διεθνείς Σχέσεις  της Αφρικής και η ΕΕ (πρ. Jean Monnet) 5 ΔΕ8010Υ
3 Περιφερειακή Ασφάλεια στη ΝΑΕ 5 ΔΕ7030Υ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Παγκόσμιες Διασπορές 5 Χ100Ε
2 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Οικονομίας 5 Χ700Ε
3 Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Ιστορίας 5 Ε800Ε
4 Πολιτικά Κόμματα και Δημοσκοπήσεις 5 Χ1400Ε
5 Εισαγωγή στη Γεωπολιτική 5 Χ1700Ε
6 Δημοκρατία: Ιστορία, Θεωρία, Σύγχρονες Προκλήσεις 5 X1500E
7 Αρχές Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων 5 X1600E
8 Ευρωπαϊκός Πολιτισμός – Το Φεμινιστικό Κίνημα 5 Χ900Ε
9 Στρατηγικές Σπουδές 5 5030Y
10 Πρακτική Άσκηση – Erasmus Placement 5 Χ800Ε
11 Topics on History and Politics (δεν θα προσφερθεί για το 2016-17)
5 Χ1100Ε
12 Περιβάλλον και Πολιτική (ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ) 5 Χ1800Ε
13 Θεωρητικές Προσεγγίσεις στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς (ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ) 5 Χ1900Ε

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Ελληνική Οικονομία 5 Ε200Ε
2 Λογοτεχνία, Τέχνη και Πολιτική (Ελλάδα και Ευρώπη) 5 Ε400Ε
3 Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία 5 Ε700Ε
4 Θρησκεία και Πολιτική 5 Χ400Ε
5 Νέα οικονομία και προκλήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον (αντικαθιστά το μάθημα Οικονομική Ανάπτυξη και Πολιτικά Συστήματα στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη) 5 ΠΔ8030Υ
6 Ειδικά θέματα Πολιτικής Φιλοσοφίας 5 X1200E
7 Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (δεν θα προσφερθεί για το 2016-17) 5 Ε1000Ε
8 Ειδικά θέματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής 5 E1500Ε
9 Πρακτική Άσκηση- Erasmus Placement 5 Ε900Ε
12 Topics on International Studies (δεν θα προσφερθεί για το 2016-17)
5 Ε1100Ε
13 Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις: Μέση Ανατολή και Καύκασος (ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ) 5 Ε1600Ε
14

15

Πολιτική και Νεωτερικότητα: H δημόσια σφαίρα στην εποχή του διαδικτύου (ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ)

Ανάλυση δεδομένων Δημόσιων Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενότητα Jean Monnet «EuroPolΑ«) (ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ)

5

5

Ε1700Ε

Ε1800Ε