ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”: Πρόγραμμα συνεντεύξεων (Θεσ/νίκη και Κομοτηνή)

Προσκαλούνται  οι υποψήφιοι/ες για τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 να προσέλθουν σε συνέντευξη ως εξής:

Υποψήφιοι για το τμήμα στην Κομοτηνή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Πανεπιστημιούπολη, 69100, Κομοτηνή)

Η προσέλευση των υποψηφίων θα γίνει αλφαβητικά ως εξής:

 • από ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ έως ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ: ώρα 17:00
 • από ΔΡΑΚΟΝΤΟΥ έως ΚΑΡΑΝΙΚΑ: ώρα 17:30
 • από ΚΑΡΕΛΙΑΔΟΥ έως ΜΗΤΣΟΥ: ώρα 18:00
 • από ΜΠΑΝΑ έως ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ώρα 18:30
 • από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ έως ΣΑΛΗ: ώρα 19:00
 • από ΣΑΛΩΝΙΔΟΥ έως ΤΣΑΤΛΙΔΟΥ: ώρα 19:30
 • από ΤΣΟΛΑΚΗΣ έως ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: ώρα 20:00

Υποψήφιοι για το τμήμα στη Θεσσαλονίκη

ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κτίριο ΝΟΠΕ / 2ος Όροφος)

Η προσέλευση των υποψηφίων θα γίνει αλφαβητικά ως εξής:

 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Α: ώρα 10:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Β – Ι: ώρα 11:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Κ – Λ: ώρα 12:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Μ – Ν: ώρα 13:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ξ – Σ: ώρα 14:30
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Τ – Ω  : ώρα 16:00

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα της συνέντευξης.

Το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση, θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο την ημέρα της συνέντευξης, στην Επιτροπή ΠΜΣ. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας η υποψηφιότητα ακυρώνεται.

Η παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.

Το πρόγραμμα συνεντεύξεων για το τμήμα της Αθήνας θα ανακοινωθεί στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι εφόσον η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή αποφασίσει τη διεξαγωγή Β’ κύκλου (έναρξη τον Ιανουάριο) η καταβολή της πρώτης δόσης διδάκτρων (1.000€) για την εγγραφή και για τους δυο κύκλους (έναρξη τον Οκτώβριο (Α’ κύκλος) – έναρξη τον Ιανουάριο (Β’ κύκλος)) θα πραγματοποιηθεί έως την Παρασκευή 30/9/16.