ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη”: Πρόγραμμα συνεντεύξεων (Αθήνα)

Προσκαλούνται  οι υποψήφιοι/ες για τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» (τμήμα Αθήνας) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 να προσέλθουν σε συνέντευξη  ως εξής:

Υποψήφιοι για το τμήμα στην Αθήνα  

ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) (Μυλλέρου 73-77, Αθήνα)

Η προσέλευση των υποψηφίων θα γίνει αλφαβητικά ως εξής:

 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Α – Β: ώρα 09:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Γ –Δ: ώρα 09:30
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ε – Ι: ώρα 09:50
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Καλ – Κατ: ώρα 10:10
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Καψ – Κον: ώρα 10:30
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Κουλ – Κουφ : ώρα 10:50
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Κυπ – Κωσ: ώρα 11:10
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Λ – Μαρ: ώρα 11:30
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Μπα – Μπου : ώρα 11:50
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ν – Παν: ώρα 12:10
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Παπ – Πασ: ώρα 12:30
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Πολ – Ρ : ώρα 13:10
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Σα – Σκα: ώρα 13:30
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Σπα – Τρια: ώρα 13:50
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Τσι – Τυπ : ώρα 14:10
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Χ – Ω : ώρα 14:30

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα της συνέντευξης.

Το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση, θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο την ημέρα της συνέντευξης, στην Επιτροπή ΠΜΣ. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας η υποψηφιότητα ακυρώνεται.

Η παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.

Σημειώνεται ότι εφόσον η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή αποφασίσει τη διεξαγωγή Β’ κύκλου (έναρξη τον Ιανουάριο) η καταβολή της πρώτης δόσης διδάκτρων (1.000€) για την εγγραφή και για τους δυο κύκλους (έναρξη τον Οκτώβριο (Α’ κύκλος) – έναρξη τον Ιανουάριο (Β’ κύκλος)) θα πραγματοποιηθεί έως την Παρασκευή 30/9/16.