Πρώτες συναντήσεις μαθήματος “Έρευνα και Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες”

Η πρώτη συνάντηση του μαθήματος «Έρευνα και Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες» θα πραγματοποιηθεί, κατ’ εξαίρεση την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 στις 10:00 – 13:00 στην Αίθουσα 1. Οι επόμενες συναντήσεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Παρασκευή, όπως ορίζει το Πρόγραμμα

Η πρώτη συνάντηση του μαθήματος «Σεμινάριο-Έρευνα και Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 στις 09:00 για την πρώτη ομάδα βάσει του προγραμματισμού που θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου. Οι επόμενες συναντήσεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Τετάρτη, όπως ορίζει το Πρόγραμμα.