Πρωτοετείς φοιτητές: Εβδομάδα προσαρμογής

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα, 26-9-2016, έως την Δευτέρα, 3-10-2016, θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο πλαίσιο της εβδομάδας προσαρμογής τους.

Το πρόγραμμα προσαρμογής έχει σκοπό την εξοικείωση των νέων φοιτητών/τριών με το πρόγραμμα σπουδών και τις διαδικασίες λειτουργίας του Τμήματος και προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016:

12:00-13:00: Εξοικείωση με τις διαδικασίες της Γραμματείας από μέλη  του Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος (Αίθουσα 1)

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016:

13:00-14:00: Χρήση Εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος  (Εργαστήριο Η/Υ)

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016:

13:30-14:00: Συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με φοιτητές παλαιότερων ετών και το Σύλλογο Φοιτητών (Αίθουσα 1)

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016:

13:00-14:00: Παρουσίαση Προγράμματος Σπουδών από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, (Αίθουσα 1).

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016:

12:00-13:00: Ενημέρωση για τη χρήση της Βιβλιοθήκης από στελέχη του τμήματος Βιβλιοθήκης (Αίθουσα 1)

 

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών κρίνεται ως ιδιαίτερα χρήσιμη για την ακαδημαϊκή πορεία τους στο Τμήμα.