Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων για τα ΠΜΣ (2η πρόσκληση)

Προσκαλούνται οι υποψήφιο/ες για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΕΔιΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (2η πρόσκληση) να προσέλθουν στην προβλεπόμενη συνέντευξη, το Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016, ως εξής:

ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»:

Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Α έως Λ: 09:30

Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Μ έως Ω: 09:50

ΠΜΣ «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»:

Ώρα προσέλευσης όλων των υποψηφίων: 10:10

ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»:

Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Α έως Δ: 10:30

Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Ε έως Μ: 10:50

Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Ν έως Π: 11:10

Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Ρ έως Σ: 11:30

Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Τ έως Ω: 11:50

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα της συνέντευξης.

Το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης.

Η παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.