Αιτήσεις για αντικατάσταση καταργηθέντων μαθημάτων

Η ανακοίνωση αφορά όσους/όσες φοιτητές/τριες δεν έκαναν αίτηση αντικατάστασης μαθημάτων κατά το περσινό ακαδημαϊκό έτος (2015-2016).

Οι φοιτητές/τριες με έτος εισαγωγής έως και το 2013, οι οποίοι/ες δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό στα καταργηθέντα μαθήματα της αναμόρφωσης προγράμματος σπουδών του 2014-2015 έως και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015 και οι οποίοι/ες δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου, υπολογίζοντας τα ήδη περασμένα, τα οφειλόμενα αλλά και τα μαθήματα που απομένουν έως την ολοκλήρωση του τέταρτου έτους σπουδών, καλούνται να καταθέσουν την «Αίτηση αντικατάστασης καταργηθέντων μαθημάτων» στη γραμματεία του τμήματος από την Τρίτη, 4/10/2016 έως την Παρασκευή 14/10/2016 κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των φοιτητών (Τρίτη-Παρασκευή, 11:00-13:00) αναγράφοντας τα μαθήματα που επιλέγουν από το νέο πρόγραμμα σπουδών (κατά προτεραιότητα μαθήματα υποχρεωτικά), το οποίο είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων και στο site του τμήματος.

Η αίτηση θα ελεγχθεί από τη γραμματεία σε αντιπαραβολή με την καρτέλα του φοιτητή, ο οποίος θα ενημερωθεί στο φοιτητικό του email για την τελική έγκριση αντικατάστασης των μαθημάτων του.

Η διαδικασία αντικατάστασης μαθημάτων είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ από τη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου. Η δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου για τα λοιπά μαθήματα θα πρέπει να γίνει κανονικά εντός της ορισμένης προθεσμίας, δηλαδή μέχρι τις 10/10/2016.

Για τον υπολογισμό του αριθμού μαθημάτων που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Αριθμός μαθημάτων

Έτος εισαγωγής

Υποχρεωτικά (Υ) και Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ)

Επιλογής (Ε) ή/και Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

Υποχρεωτικής Επιλογής από άλλη κατεύθυνση (ΥΕ)

Αγγλικά

Σύνολο

από 2007 έως 2010

36

4

2

42

2011

34

6

2

2

44

2012

32

8

4

2

46

2013

34

10

2

2

48

2014

34

12

 

2

48

2015

34

12

 

2

48

2016

34

12

 

2

48