Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων – Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (2η πρόσκληση)

ΠΜΣ “Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές”

ΠΜΣ “Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία”

ΜΑ in Mediterranean Studies

ΠΜΣ “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων”