Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών

Τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  1. Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές
  2. Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές
  3. Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία
  4. Μεσογειακές Σπουδές

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων είναι εδώ. (Τελ. ενημέρωση: 12/10/2016)

Η διαδικασία είναι ανοικτή για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.