Απόφαση ΓΣ σχετικά με την εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων

Σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος (15/15-11-2016), από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ισχύουν τα ακόλουθα σχετικά με τις αιτήσεις για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων:

«Μετά τη λήξη της προγραμματισμένης προθεσμίας για την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων κάθε εξαμήνου, οι φοιτητές μπορούν να καταθέσουν αίτηση εκπρόθεσμης δήλωσης των μαθημάτων του εξαμήνου στη Γραμματεία εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

Με την κατάθεση αυτής της δήλωσης, οι εν λόγω φοιτητές θα μπορούν να παρακολουθούν κανονικά τα διδασκόμενα μαθήματα του εξαμήνου, να συμμετέχουν σε ενδιάμεσες εξετάσεις και προόδους και να εκπονούν και παρουσιάζουν εργασίες. Ωστόσο, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο του τρέχοντος εξαμήνου αλλά μόνο στην επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Η σχετική αίτηση είναι διαθέσιμη εδώ.