Νέο μάθημα ελεύθερης επιλογής! • Ενότητα Jean Monnet “EuroPolA”

 • Ποιους στόχους έχει θέσει η ΕΕ σε διάφορες πολιτικές της;
 • Με ποιους μηχανισμούς επιδιώκει να τους πετύχει;
 • Ποιοι είναι οι κύριοι επωφελούμενοι;
 • Ποιοι στόχοι έχουν επιτευχθεί και κατά πόσο;
 • Είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές της ΕΕ;
 • Πως διαφέρουν και πόσο μοιάζουν μεταξύ τους κράτη-μέλη της ΕΕ στην υλοποίηση των πολιτικών;

Το μάθημα «EuroPolA – Ανάλυση δεδομένων δημόσιων πολιτικών της ΕΕ» είναι ένα εισαγωγικό, διεπιστημονικό αλλά και πρακτικό μάθημα στην ανάλυση δεδομένων με έμφαση σε δημόσιες  πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μάθημα ελεύθερης επιλογής, Εαρινού Εξαμήνου και προσφέρεται για πρώτη φορά στο ακ. έτος 2016-2017.

Όσοι ολοκληρώνουν το μάθημα με επιτυχία θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να:

 • Χρησιμοποιούν ένα συνεκτικό πλαίσιο ανάλυσης των δημόσιων πολιτικών,
 • Γνωρίζουν κύριες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στους πυλώνες αναφοράς του μαθήματος,
 • Εντοπίζουν και να ανακτούν δεδομένα από τη Eurostat και άλλες online πηγές δεδομένων,
 • Χρησιμοποιούν πολλαπλές τεχνικές επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης των δεδομένων,
 • Χρησιμοποιούν πρωτοποριακές εφαρμογές λογισμικού για τις αναλύσεις τους.

Επιπλέον, οι γνώσεις από το μάθημα αποτελούν εφόδιο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία που υπερβαίνει τα στενά όρια ενός, μόνο, πεδίου σπουδών.

Στο μάθημα δίνεται έμφαση στην «πράξη» και μεγάλος μέρος του είναι με τη μορφή σεμιναρίων Η/Υ. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω ασκήσεων που ολοκληρώνονται στη διάρκεια των σεμιναρίων και με μία απαλλακτική εργασία στην οποία οι φοιτητές αναλύουν μία επιλεγμένη πολιτική της ΕΕ σύμφωνα με τα όσα έχουν διδαχθεί στο μάθημα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του μαθήματος στο eClass [ https://eclass.uop.gr/courses/PEDIS355/ ]

Το μάθημα “EuroPolA” αποτελεί μία από τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ενότητας Jean Monnet “EuroPolA” (2016-2019) και είναι μία μόνο από από τις δράσεις Jean Monnet που φιλοξενούνται στο ΠΕΔιΣ. Η ενότητα προσφέρεται από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και μπορούν να το δηλώσουν φοιτητές τα τμήματα και προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου που το έχουν συμπεριλάβει στα μαθημάτων επιλογής του Εαρινού εξαμήνου. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της EuroPolA για όσους δεν παρακολουθήσουν το εξαμηνιαίο μάθημα, συμπληρώνονται ένα Θερινό Σχολείο (από το 2017/18) και ένα MOOC (από το 2018/19).

Η Ενότητα Jean Monnet “EuroPolA – European focused Policy Analytics συγχρηματοδοτείται με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+ (Κωδικός 575013-EPP-1-2016-1-EL-EPPJMO-MODULE).

Την Ενότητα Jean Monnet “EuroPolA συντονίζει ο Αν. Καθ. Ν.-Σ. Κουτσούκης και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Καθ. Αθ. Κατσή από το τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τον Αν. Καθ. Π. Παπαδημητρίου, και τον Επ. Καθ. Ε. Φακιολά από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.