Δηλώσεις μαθημάτων_εαρ. εξάμηνο 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2016-17 θα γίνουν από τους φοιτητές όλων των ετών κατά το χρονικό διάστημα από 14/02/2017 έως 28/02/2017 αποκλειστικά και μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb (Διεύθυνση: https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/. Σε αυτήν την διεύθυνση υπάρχει διαθέσιμος οδηγός χρήσης.)

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία οι φοιτητές χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχουν παραλάβει από τη γραμματεία και οφείλουν να τους ελέγξουν έγκαιρα για τη λειτουργικότητά τους. Σε περίπτωση που κάποιοι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι λειτουργικοί, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο e-mail pedislab@uop.gr. Συστήνεται στους φοιτητές, μετά την αποστολή της δήλωσής τους, να την εκτυπώνουν, καθώς είναι το μόνο αποδεικτικό υποβολής της.

Μετά την Τρίτη, 28/02/2017, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων και θα είναι σε ισχύ η απόφαση της ΓΣ για τη διαδικασία των εκπρόθεσμων δηλώσεων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο και πραγματοποιείται εντός προθεσμιών που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Αν ένας φοιτητής δεν υποβάλλει Δήλωση, τότε δεν μπορεί να πάρει συγγράμματα, να λάβει μέρος στις εξετάσεις του εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους). Ο φοιτητής οφείλει να δηλώνει σε κάθε εξάμηνο τόσο τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου του όσο και τα οφειλόμενα από προηγούμενα έτη μαθήματα του αντίστοιχου χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου.

Διευκρινίσεις – Οδηγίες για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις

Συστήνεται στους φοιτητές, πριν κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, να διαβάσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών και την ανακοίνωση για τη μερική αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών.

Αριθμός μαθημάτων που δηλώνονται ανά εξάμηνο:

 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Β εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Β εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Δ εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Δ εξαμήνου και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Β εξαμήνου σπουδών τους.
  Προσοχή: Για να δηλωθεί το μάθημα «Διεθνής Πολιτική Οικονομία», θα πρέπει ο φοιτητής προηγουμένως να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική».
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο ΣΤ εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσής τους, 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Β και Δ εξαμήνου σπουδών τους.
  Προσοχή: Για να δηλωθεί το μάθημα «Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη», θα πρέπει ο φοιτητής προηγουμένως να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Συγκριτική Πολιτική».
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Η εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσής τους, 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Β, Δ και ΣΤ εξαμήνου σπουδών τους (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατεύθυνσης, υποχρεωτικά επιλογής άλλης κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής).
 • Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2012, δηλώνουν τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής άλλης κατεύθυνσης εαρινού εξαμήνου και μέχρι 4 μαθήματα ελεύθερης επιλογής εαρινού εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2011, δηλώνουν τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα υποχρεωτικής κατεύθυνσης άλλης κατεύθυνσης εαρινού εξαμήνου και μέχρι 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής εαρινού εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής έως το 2010, δηλώνουν τα οφειλόμενα υποχρεωτικά.

Σημαντικές σημειώσεις:

 1. Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για το μάθημα ελεύθερης επιλογής «Λογοτεχνία Τέχνη και Πολιτική (Ελλάδα και Ευρώπη)» υπάρχει περιοριστικός αριθμός φοιτητών (μέχρι 40 φοιτητές). Διευκρινίσεις παρέχονται στο eclass του μαθήματος.
 1. Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μάθημα ελεύθερης επιλογής «Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων» δεν θα προσφερθεί κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-17. Θα προσφερθεί ξανά κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18. Ωστόσο, κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2017 θα διενεργηθούν εξετάσεις μόνο για τους φοιτητές που το οφείλουν, οι οποίοι και πρέπει να δηλώσουν το μάθημα.