ΠΜΣ: Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών

Πρόγραμμα παρουσίασης διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές”:

Αίθουσα 5
ΑΜ ΦΟΙΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΕΛΟΣ 1 ΜΕΛΟΣ 2 ΏΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ
3033201401026 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ολυμπιακοί Αγώνες και Πολιτική ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ 13:00 Τρίτη,    21/2/17
3033201401013 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Μεταπολίτευση 1974-1975: τομές στις ελληνο-αμερικανικές σχέσεις ΜΠΟΤΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΟΥΡΧΟΥΛΗΣ 13:20 Τρίτη,    21/2/17
 
3033201401002 ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Από την πολιτική εξέγερση στην εμφύλια διαμάχη: Οι περιπτώσεις: Τυνησία, Αίγυπτος, Λιβύη, Συρία ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΦΑΚΙΟΛΑΣ 10:00 Πέμπτη, 23/2/17
3033201401016 ΚΡΟΤΣΕΤΗ ΝΙΚΗ Ενδοκρατικές Συγκρούσεις και Αποσχιστικές Διεκδικήσεις στον Σύγχρονο Κόσμο: η Περίπτωση του Σουδάν ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΤΖΙΦΑΚΗΣ ΦΑΚΙΟΛΑΣ 13:00 Πέμπτη, 23/2/17
3033201401014 ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις κατά τη Διάρκεια της Ελληνικής Κρίσης Χρέους: Το Δίλημμα Ασφάλειας Υπό το Πρίσμα της “Θεωρίας Επίθεση-Άμυνα” ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΤΖΙΦΑΚΗΣ ΒΑΘΑΚΟΥ 13:20 Πέμπτη, 23/2/17
3033201401006 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΔΩΡΑ Η κοινωνία των Εθνών και το σύστημα ασφαλείας του Μεσοπολέμου ΤΖΙΦΑΚΗΣ ΚΛΑΨΗΣ ΦΑΚΙΟΛΑΣ 13:40 Πέμπτη, 23/2/17
3033201401031 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Το Ιράν στο διεθνές πεδίο από την Ισλαμική Επανάσταση στο σήμερα.
Ισορροπίες και προκλήσεις
ΤΖΙΦΑΚΗΣ ΒΑΘΑΚΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣ 14:00 Πέμπτη, 23/2/17
 
3033201401030 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Το φαινόμενο της «Αραβικής Άνοιξης». Μελέτη Περιπτώσεων ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΤΖΙΦΑΚΗΣ 14:00 Πέμπτη, 2/3/17