ΠΜΣ: Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών

Πρόγραμμα παρουσίασης διπλωματικών εργασιών φοιτητών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  • «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία”,
  • «Μεσογειακές Σπουδές”,
  • «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές”

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.