Ορκωμοσία στις 9/5/2017

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη, 9 Μαΐου 2017, θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας, για τους φοιτητές του Προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και των ΠΜΣ «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές», «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές», «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία», «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων», «Μεσογειακές Σπουδές». Στην τελετή θα συμμετέχουν οι φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως τις 7/4/17.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην ορκωμοσία, καλούνται να καταθέσουν μέχρι την Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017, (εκτός από Μ.Τετάρτη, 12/4/17, έως Τετάρτη, 19/4/17, που το Παν/μιο θα είναι κλειστό λόγω των εορτών του Πάσχα) στη Γραμματεία «Φάκελο – Αίτηση Ορκωμοσίας», ο οποίος θα περιλαμβάνει:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση (διαθέσιμο εδώ)
  • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα-Πάσο
  • Κάρτα Δανεισμού της Βιβλιοθήκης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
  • Συμπληρωμένη «Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων» προς τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (διαθέσιμη εδώ)
  • Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
  • Κάρτα δωρεάν σίτισης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
  • Ερωτηματολόγιο αποφοίτων (για προπτυχιακό διαθέσιμο εδώ, για μεταπτυχιακό διαθέσιμο εδώ)
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

Όλα τα παραπάνω μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία (από Τρίτη έως Παρασκευή, 11:00-13:00) είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Λ. Αθηνών & Αριστοτέλους 1, 20132, Κόρινθος.

Η ώρα και οι λεπτομέρειες της τελετής ορκωμοσίας θα οριστούν με νεότερη ανακοίνωση.