Προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων EUropa.S 2017 (7-10/4/2017)

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στήριξε ενεργά την εκδήλωση μέσω:

  • της συμμετοχής ομάδας φοιτητών του στις εργασίες της προσομοίωσης,
  • της συστηματικής διάχυσης και δημοσιοποίησης της εκδήλωσης και
  • της συμμετοχής του επίκουρου Καθηγητή Ευστάθιου Τ. Φακιολά ως επιστημονικού υπευθύνου της κοινοβουλευτικής Επιτροπής International Trade, καθώς και σύντομου χαιρετισμού από τον ίδιο κατά την πανηγυρική έναρξη των εργασιών της προσομοίωσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευστάθιος Τ. Φακιολάς

Φωτογραφία από την εκδήλωση: