Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επισκέπτες Ερευνητές 2017 – 2018

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καλεί νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε συναφές γνωστικό πεδίο με τους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης και των Διεθνών Σχέσεων, να υποβάλλουν αίτηση για θέσεις «Επισκέπτη Ερευνητή» στο Τμήμα.

Καθεστώς στο Τμήμα – Προνόμια: Οι Επισκέπτες Ερευνητές έχουν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες, τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Τους παρέχεται διεύθυνση e-mail, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και συνδρομητικά περιοδικά και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τμήματος.

Οι Επισκέπτες Ερευνητές αποτελούν ενεργό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος (η συνεργασία τους με το ΠΕΔιΣ αναφέρεται σε διακριτό χώρο στην ιστοσελίδα του Τμήματος) και συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή διαδικασία κάνοντας τουλάχιστον 1 εισήγηση σε μαθήματα του προπτυχιακού ή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Διάρκεια: 12 μήνες ή περισσότερο αν αυτό απαιτείται για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης έρευνας.

Αμοιβή: Το Πανεπιστήμιο δεν προσφέρει χρηματική αμοιβή στους Επισκέπτες Ερευνητές. Ωστόσο, οι προσπάθειες Επισκεπτών Ερευνητών του τμήματος να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την έρευνά τους μέσα από ερευνητικά προγράμματα θα υποστηριχθεί επιστημονικά από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Για να δείτε όλο το κείμενο της πρόσκλησης, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για το έντυπο της αίτησης, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Επισκέπτες Ερευνητές – ΚανονισμόςΣε μορφή PDF