Συνεντεύξεις υποψηφίων για τα ΠΜΣ του Τμήματος 2017-18

Προσκαλούνται οι υποψήφιοι/ες για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΕΔιΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 να προσέλθουν στην προβλεπόμενη συνέντευξη, το Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017, ως εξής:

ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»:
Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Α έως Μ: 10:00
Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Ν έως Ω: 10:40

ΠΜΣ «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»:
Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Α έως Μ: 11:40
Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Ν έως Ω: 12:20

ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές»:
Όλοι οι υποψήφιοι προσέρχονται στις 12:40

ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»:
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη σε άλλη ημερομηνία.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα της συνέντευξης.

Το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης.

Η παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.