Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων ♦ Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-2018

ΠΜΣ “Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές”

ΠΜΣ “Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία”

ΜΑ in Mediterranean Studies

ΠΜΣ “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων”

Μετά από την ολοκλήρωση των εγγραφών στις 28/7/17, αναμένεται να ανοίξει και πάλι η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα ανωτέρω ΠΜΣ τον Σεπτέμβριο 2017 για την κάλυψη τυχόν κενών θέσεων.