Διαρκής υποβολή αιτήσεων – ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων” είναι διαρκής. Για εισαγωγή στο ακ. έτος 2017-2018 η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας και οι αξιολογήσεις των υποψηφίων γίνονται σε μηνιαία βάση.

Υποβολή αιτήσεων

Περισσότερες Πληροφορίες