ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη»: Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Προσκαλούνται  οι υποψήφιοι/ες για τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 να προσέλθουν σε συνέντευξη ως εξής:

Υποψήφιοι για το τμήμα στην Κομοτηνή

ΠΕΜΠΤΗ, 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Πανεπιστημιούπολη, 69100, Κομοτηνή, Γραφείο Προέδρου

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να προσέλθουν στις 16:30.

 

Υποψήφιοι για το τμήμα στη Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 2ος Όροφος, Γραφείο Προέδρου (214)

Η προσέλευση των υποψηφίων θα γίνει αλφαβητικά ως εξής:

 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Α – Κ: ώρα 16:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Λ – Ω: ώρα 17:00

 

Υποψήφιοι για το τμήμα στη Αθήνα

ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΕΤΑΑ (Μυλλέρου 70-72, Αθήνα, ισόγειο)

Η προσέλευση των υποψηφίων θα γίνει αλφαβητικά ως εξής:

 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Α – B: ώρα 09:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Γ – Δ: ώρα 09:20
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ε – KΑΡ: ώρα 09:40
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από ΚΑΣ – Λ: ώρα 10:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Μ: ώρα 10:20
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από N – ΠΑΠ: ώρα 10:40
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από ΠΑΣ – ΠΟΛ: ώρα 11:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ρ – ΣΙ: ώρα 11:20
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από ΣΚ – ΣΥ: ώρα 11:40
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από T – Ω: ώρα 12:00

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα της συνέντευξης.

Το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση, θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο την ημέρα της συνέντευξης, στην Επιτροπή ΠΜΣ. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας η υποψηφιότητα ακυρώνεται.

Η παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.