Λειτουργία Υπηρεσίας StudentWeb

Ανακοινώνεται ότι λειτουργεί η υπηρεσία StudentWeb, η οποία δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του διαδικτύου σε διάφορες υπηρεσίες της Γραμματείας.

Η υπηρεσία βρίσκεται στη διεύθυνση: https://e-secretary.uop.gr/unistudent/

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία οι φοιτητές είναι απαραίτητοι οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχουν παραλάβει από τη γραμματεία (δηλ. της μορφής “psirxx—” ).
Σύνδεση με την υπηρεσία StudentWeb