Εβδομάδα προσαρμογής νέων φοιτητών/τριών 2017-18

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα, 2-10-2017, έως την Δευτέρα, 9-10-2017, θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο πλαίσιο της εβδομάδας προσαρμογής τους.

Το πρόγραμμα προσαρμογής έχει σκοπό την εξοικείωση των νέων φοιτητών/τριών με το πρόγραμμα σπουδών και τις διαδικασίες λειτουργίας του Τμήματος και προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017:

  • 13:00-14:00: Συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με φοιτητές παλαιότερων ετών και το Σύλλογο Φοιτητών (Αίθουσα 1)

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017:

  • 13:00-14:00: Εξοικείωση με τις διαδικασίες της Γραμματείας από μέλη  του Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος (Αίθουσα 1)
  • 14:00-15:00: Παρουσίαση Προγράμματος Σπουδών από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,                          (Αίθουσα 1).

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017:

  • 13:00-14:00: Ενημέρωση για τη χρήση της Βιβλιοθήκης από στελέχη του τμήματος Βιβλιοθήκης (Αίθουσα 1)

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017:

  • 13:00-14:00: Χρήση Εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος  (Εργαστήριο Η/Υ)

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών κρίνεται ως ιδιαίτερα χρήσιμη για την ακαδημαϊκή πορεία τους στο Τμήμα.

Ο Προεδρεύων του Τμήματος
Καθηγητής, Αστέρης Χουλιάρας