Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων ♦ Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-2018 (2η περίοδος αιτήσεων)

ΠΜΣ “Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές”

ΠΜΣ “Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία”

ΜΑ in Mediterranean Studies

ΠΜΣ “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων”