Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων ♦ Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-2018 (2η περίοδος αιτήσεων)

ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές”

ΠΜΣ «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία”

ΜΑ in Mediterranean Studies

ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων”