Υποδοχή-Ενημέρωση μεταπτυχιακών φοιτητών 2017-18

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στα ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές», «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία» και «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων», ότι το Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017, και πριν από το μάθημα της Μεθοδολογίας, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή – ενημέρωσή τους ως εξής:

  • 10:00-10:30: Υποδοχή φοιτητών/τριών
  • 10:30-12:00: Παραλαβή κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Παν/μίου Πελοποννήσου – Ενημέρωση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών με σκοπό την εξοικείωσή τους με τις διαδικασίες λειτουργίας του τμήματος και του ΠΜΣ

H παρακολούθηση της ενημέρωσης κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη πορεία της φοίτησης στο Τμήμα.