Εγγραφές επιτυχόντων με το 5% 2017-18

Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 με την κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ ́ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,  μπορούν να προσέλθουν για εγγραφή από 5 Οκτωβρίου έως και 12 Οκτωβρίου 2017 από Τρίτη έως Παρασκευή κατά τις ώρες 11:00 – 13:00.

Για τη εγκύκλιο των εγγραφών και τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.