Απόφαση Γ.Σ. για αντιγραφή στις εξετάσεις

Σύμφωνα με την απόφαση της 27ης ΓΣ/3-9-2012 του Τμήματος, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι φοιτητής/τρια ότι αβτιγράφει ή έχει αντιγράψει σε εξέταση μαθήματος τότε ΧΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (Χειμερινής ή Εαρινής αντίστοιχα) καθώς επίσης και τη δυνατότητα ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ (στο οποίο αντέγραψε) και στην ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ (όποια και να είναι αυτή).

Ο βαθμός στα μαθήματα – ακόμα και αν έχει ανακοινωθεί- θα ακυρωθεί.

Κάθε προηγούμενη σχετική ρύθμιση παύει να ισχύει.