Αιτήσεις για αντικατάσταση καταργηθέντων μαθημάτων

Η ανακοίνωση αφορά όσους/όσες φοιτητές/τριες δεν έκαναν αίτηση αντικατάστασης μαθημάτων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017.

Οι φοιτητές/τριες με έτος εισαγωγής έως και το 2013, οι οποίοι/ες δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό στα καταργηθέντα μαθήματα της αναμόρφωσης προγράμματος σπουδών του 2014-2015 έως και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015 και οι οποίοι/ες δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου, υπολογίζοντας τα ήδη περασμένα, τα οφειλόμενα αλλά και τα μαθήματα που απομένουν έως την ολοκλήρωση του τέταρτου έτους σπουδών, καλούνται να καταθέσουν την «Αίτηση αντικατάστασης καταργηθέντων μαθημάτων»  στη γραμματεία του τμήματος έως την Παρασκευή 27/10/2017 κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των φοιτητών (Τρίτη-Παρασκευή, 11:00-13:00) αναγράφοντας τα μαθήματα που επιλέγουν από το νέο πρόγραμμα σπουδών (κατά προτεραιότητα μαθήματα υποχρεωτικά), το οποίο είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων και στο site του τμήματος.

Η αίτηση θα ελεγχθεί από τη γραμματεία σε αντιπαραβολή με την καρτέλα του φοιτητή, ο οποίος θα ενημερωθεί στο φοιτητικό του email για την τελική έγκριση αντικατάστασης των μαθημάτων του.

Η διαδικασία αντικατάστασης μαθημάτων είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ από τη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου. Η δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου για τα λοιπά μαθήματα θα πρέπει να γίνει κανονικά εντός της ορισμένης προθεσμίας, δηλαδή μέχρι τις 19/10/2017.

Για τον υπολογισμό του αριθμού μαθημάτων που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
Αριθμός μαθημάτων
Έτος εισαγωγής Υποχρεωτικά (Υ) και Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ) Επιλογής (Ε) ή/και Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) Υποχρεωτικής Επιλογής από άλλη κατεύθυνση (ΥΕ) Αγγλικά Σύνολο
από 2007 έως 2010 36 4 2 42
2011 34 6 2 2 44
2012 32 8 4 2 46
2013 34 10 2 2 48
2014 34 12 2 48
2015 34 12 2 48
2016 34 12 2 48
2017 34 12 2 48