Παράταση υποβολής αιτήσεων για στεγαστικό επίδομα

Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενημερώνουμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος παρατείνεται έως τις 25 Οκτωβρίου 2017.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr/.

Αναλυτικές πληροφορίες: Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,διεύθυνση: http://foitmer.uop.gr/epidoma.