Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την προμήθεια δυο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (cpv: 30121200-5).

Για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση υποβολής προσφοράς, πατήστε εδώ.