Διεξαγωγή μαθημάτων την ημέρα των Πρυτανικών εκλογών

Από την Πρυτανεία:

“Σας ενημερώνουμε ότι την ημέρα των Πρυτανικών εκλογών, 1η Νοεμβρίου 2017, τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν. Θα γίνει αναπλήρωση των μαθημάτων με πρωτοβουλία των διδασκόντων.”