Αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις 2017-18

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 υποβάλλονται στη Γραμματεία από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20 100, Κόρινθος».

Τα δικαιολογητικά είναι:

  • Αίτηση (διατίθεται από τη γραμματεία) [► Κατεβάστε τη σε μορφή doc ◄]
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου ή Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών
  • Βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

Για την ανακοίνωση που αφορά στις λεπτομέρειες της διαδικασίας, όπως ποσοστό κατατάξεων, τα εξεταζόμενα μαθήματα και την ύλη, πατήστε εδώ.