Εγγραφή εισαγομένων αθλητών 2017-18: Κατάθεση δικαιολογητικών επιτυχόντων

Καλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν εισαχθεί, μετά από έγκριση του ΥΠΕΘ, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων με την κατηγορία των αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 8/11/2017 έως και 20/11/2017, ώρες 11:00-13:00 και να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, επιδεικνύοντας :

  1. Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία)
  2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης
  3. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.
  4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.