ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”-Συνεντεύξεις υποψηφίων (2η εκπ. περ. 2017-18, Αθήνα)

Προσκαλούνται οι υποψήφιοι/ες για τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ», οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση για φοίτηση κατά τη Β΄ εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018 (τμήμα Αθήνας), να προσέλθουν σε συνέντευξη το Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017, στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ (Μυλλέρου 70-72, Αθήνα, ισόγειο).

Η προσέλευση των υποψηφίων θα γίνει αλφαβητικά ως εξής:

  • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Α έως Λ: ώρα 09:30
  • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από M έως Ξ: ώρα 10:20
  • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από O έως Ω: ώρα 11:00

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα της συνέντευξης.

Το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση, θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο την ημέρα της συνέντευξης, στην Επιτροπή ΠΜΣ. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας η υποψηφιότητα ακυρώνεται.

Η παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.